Uw tuin ontwerpen:                          samen met u, stap voor stap

De kennismaking

In het kennismakingsgesprek wordt ingegaan op uw wensen: welke kleuren vindt u mooi of juist niet mooi? wel of geen gras? Ook wordt uw tuin opgemeten zodat wij een paar goede schetsontwerpen kunnen maken. Aan de hand van deze gegevens zullen er een paar schetsontwerpen worden gemaakt.


Het schetsontwerp

Nadat u heeft aangegeven wat uw wensen zijn, gaat de hovenier aan het werk om een paar schetsen te maken. In overleg met de hovenier kiest u een van de schetsen of onderdelen van de schetsen.


Het tuinontwerp

Nadat samen met u de definitieve plannen voor de tuin zijn vastgesteld, krijgt u het tuinontwerp.  Wij maken het tuinontwerp op www.tekenjetuin.nl

 


Het beplantingsplan

Nadat het tuinontwerp is goedgekeurd door beide partijen, wordt er een beplantingsplan gemaakt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de klant.