basis plantenlijst

Op deze pagina staat een korte introductie van de planten, op de knop "Informatie" komt u meer te weten over deze plant.  De planten staan per plantenrubriek op alfabetische volgorde. 

Dit zijn de plantrubrieken:

 •   Eenjarige planten
 •   Tweejarige planten
 •   Bol/knolgewassen
 •   Kuipplanten
 •   Bos- en haagplantsoen
 •   Bladhoudende heesters
 •   Loofbomen
 •   Coniferen
 •   Heide
 •   Klimplanten
 •   Vaste planten