Houtachtige planten

wist je dat.............?

bomen & struiken

....een boom niet altijd groter is dan een struik?

 

(nacht)vorst

.....na de IJsheiligen (half mei) er geen nachtvorst meer is in Nederland?

 

struiken en heesters

....'heester' een ander woord is voor struik?


loofbomen

Een loofboom is een houtig gewas met meestal 1 doorgaande stam.

coniferen

Er zijn naaldconiferen en schubconiferen, dit zijn houtige gewassen die meestal groen blijven in de winter.

bos- en haagplantsoen

Houtige gewassen (bomen en struiken) die worden gebruikt in openbaar groen zoals parken en plantsoenen.


heesters

Heester is een ander woord voor struik. Het zijn houtige gewassen met meestal meerdere stammen.

klimplanten

Dit zijn houtachtige of kruidachtige planten met hechtwortels of met 'grijparmpjes' die tegen een muur of een andere plant op klimmen.

kuipplanten

Kuipplanten zijn planten die van oorsprong uit warmere streken komen. Zij kunnen meestal niet tegen (nacht)vorst.